Služby zkušeného týmu

Rozmotáme záplavu informací a uděláme pořádek do vašich softwarových aktiv. Specializujeme se na software assets management (SAM), který  zahrnuje všechny nezbytné procesy a infrastrukturu pro plánování, řízení a ochranu vašich investic do podnikového softwaru během každé fáze životního cyklu.

Současné výzvy ve správě softwarových aktiv:

Správa softwarových aktiv může být pro každou organizaci náročná. Na nákupu, instalaci, nasazení, údržbě, využívání a likvidaci softwaru se podílí více zúčastněných stran. Jedná se o složité a neustále se měnící technologie a licenční smlouvy jsou čím dál komplikovanější.

Přizpůsobený a udržitelný program SAM řeší čtyři hlavní výzvy:

 • Zajištění souladu, licenční čistoty a ochranu před auditem
 • Snížení nákladů na software a licence
 • Legalizaci SW a prevenci – příprava na softwarový audit
 • Snižování složitosti v oblasti softwarových aktiv

Integrovaný a probíhající program SAM, přizpůsobený konkrétním potřebám organizace, pomůže snížit rizika a současně optimalizovat kompletní životní cyklus softwarových aktiv společnosti. Implementace udržitelného programu SAM vám umožní:

(1) Řízení rizik: SAM usnadní řízení podnikatelských rizik, mimo jiné:

 • Rizika výpadku IT služeb
 • Rizika snížené kvality IT služeb
 • Rizika právního či regulačního postihu
 • Rizika poškození dobré pověsti firmy způsobeného předchozími faktory

(2) Řízení nákladů: SAM umožňuje udržet náklady pod kontrolou mimo jiné v následujících oblastech:

 • Snížení přímých nákladů na software a související aktiva, například díky vyjednání výhodnějších cenových podmínek a efektivnějším využitím multilicenčních smluv nebo pozastavením nákupu nových licencí v případě, že lze znovu nasadit stávající licence.
 • Snížení časových a finančních nároků na jednání s dodavateli díky lepší dostupnosti informací.
 • Nižší náklady díky lepší finanční kontrole, například spolehlivějšímu párování faktur a přesnější přípravě projekcí a rozpočtů.
 • Snížení nákladů na infrastrukturu pro správu softwaru a souvisejících aktiv díky zajištění efektivních a účinných procesů.
 • Snížení nákladů na podporu, které jsou podstatnou měrou ovlivněny kvalitou procesů SAM, a to přímo v oddělení IT i nepřímo v provozech s koncovými uživateli

(3) Konkurenční výhoda: SAM pomáhá organizacím zvýšit náskok před konkurencí mimo jiné v následujících oblastech:

 • Kvalitnější rozhodování díky dostupnosti úplnějších a transparentnějších informací (kvalitnější data například umožňují rychleji a spolehlivěji rozhodovat o nákupech informačních technologií a rozvoji systémů)
 • Možnost rychlejší a spolehlivější reakce na tržní příležitosti a poptávku formou nasazení nových systémů a funkcí.
 • Informační technologie, které jsou lépe sladěny s obchodní strategií, a zajišťují, aby všichni uživatelé měli přístup k potřebnému softwaru a aplikacím.
 • Rychlejší vyřešení IT aspektů při akvizicích, fúzích a dělení firmy.
 • Lepší motivace personálu a vyšší spokojenost klientů díky menšímu počtu IT problémů.

Jak Vám můžeme pomoci?

Jako neutrální třetí strana poskytujeme skutečně objektivní pohled na monitorování a správu softwarových aktiv a pomáháme společnostem získat přesné informace, které potřebují k optimálnímu licencování jejich prostředí IT.

Naše služby SAM, označované také jako IT Asset Management, pomáhají snížit celkové náklady na vlastnictví softwaru a zároveň umožnují přehled o dodržování licenčních podmínek – minimalizují rizika. Řadě zákazníků jsme identifikovali příležitosti k úsporám napříč řadou kapitálových a provozních výdajů a místo toho zpřístupnili prostředky pro jiné projekty. SAM také zlepšuje poskytování služeb, posílí zabezpečení, zlepší vztahy s dodavateli a sníží celkové náklady na správu IT.

Naši zkušení odborníci využívají zkušeností, znalostí z projektů, ISO norem a navrhují procesy pro řízení SAM v celé řadě společností.

Portfolio našich služeb zahrnuje:

 • Nasazení a správa nástrojů Software Asset Managementu – platforma Snow Software
 • Interní audity dodržování licencí – zajištění licenční čistoty a ochrana před auditem
 • Licenční poradenství a technologické konzultace – optimalizace softwarových licencí a plán budoucích výdajů
 • Návrh a implementace systémů / programů SAM
 • Nastavení procesů SAM (s využitím ISO 19770:2010, interní kontroly
 • SAM jako služba – spravujeme vaše softwarová aktiva jako službu
 • Správa a obnova smluv a kontraktů, podpora při obnově
 • Software Asset Manager outsourcing
 • Servisní podpora
  • Služby HOTLINE, service desk
  • Pravidelný healtcheck Snow
 • Školení SAM, od základních po pokročilá, přizpůsobená konkrétním potřebám vaší organizace.
 • Konzultační služby v oblasti ICT (ITIL, 6 SIGMA, PRINCE II,…)
 • Projektové řízení

Náš odlišný (úzce specializovaný) přístup zahrnuje nejen nástroje, ale také lidi a procesy – pomáhá vám zavést správné sady dovedností, odpovědnost a správu, aby bylo možné efektivně spravovat vaše softwarová aktiva po celou dobu životnosti.


LEGALIZACE A PREVENCE

Softwarové pirátství je synonymem pro neoprávněné užívání softwaru, který je chráněn autorskými právy. K pirátství může dojít při kopírování, stahování, sdílení či prodeji softwaru. Další častou formou pirátství je instalace více kopií softwaru, než umožňuje zakoupená licence. Hodně lidí si neuvědomuje, že při nákupu softwaru si nekupují vlastní software (program), ale jen licenci na jeho užívání. Tato licence určuje, jakým způsobem lze se softwarem nakládat – například kolikrát lze software nainstalovat.


LICENČNÍ PODPORA

Software se stal neodmyslitelnou součástí našich životů a do povědomí uživatelů již natrvalo vešla myšlenka, že se užívání softwaru řídí nějakými pravidly, že existují licence, licenční smlouvy, multilicenční programy, různé ceny podle použitého nákupního modelu atd. Celá problematika se na první pohled zdá poněkud nesrozumitelnou, ovšem při bližším ohledání zjistíme, že stačí porozumět několika základním pojmům, trochu se zorientovat v nabídce nebo si najít kvalifikovaného partnera v dodavateli softwaru, který patřičné znalosti a informace získá za nás a pro nás.