Snow Software

Snow Software umožňuje jednoduchým způsobem kontrolovat, evidovat, rozpoznat a přiřadit veškeré softwarové licence a cloudové služby, které využíváte. Databáze pro automatické rozpoznání umožňuje rozpoznat více než 600.000 aplikací! Software podporuje implementaci procesů pro řízení SAM dle standardu 19770:2010, podporuje hierarchickou strukturu společnosti, centralizaci nákupu a centrální řízení přidělení licencí a služeb. Celkově jsou schopni zákazníci ušetřit více než 30% nákladů, pokud využijí měření skutečného využívání software a zajistí optimalizaci nevyužitých licencí a cloudových služeb.

Snow Software získal celou řadu mezinárodních ocenění, je hodnocen společností Gartner jako leader v oblasti SAM. Snow Software je součástí programu IASP společnosti IBM.

Platforma nástroje SNOW obsahuje:

Slm SNOW LICENCE MANAGER:
s milóny prodaných licencí je Snow Licence Manager lídrem na trhu SAM řešení
Inv SNOW INVENTORY:
skutečný multiplatformní nástroj navržený pro vyhledání zařízení, audit software instalací a sledování užití
Srs SOFTWARE RECOGNITION SERVICE:
rozpozná komerčně licencované aplikace napříč celou sítí
Sic SNOW INTEGRATION CONNECTORS:
Integruje SNOW platformu s existujícím inventory, ITAM a service management řešením
Om ORACLE MANAGEMENT OPTION:
snižuje náklady při správě licencí Oracle
Sos SNOW OPTIMIZER FOR SAP:
Spravuje SAP licence pro optimalizaci jedněch z největších celopodnikových nákladů.
Vm VIRTUALIZATION MANAGEMENT:
identifikace a správa virtuálů napříč celou sítí
Ap SNOW AUTOMATION PLATFORM:
Definuje a iplementuje automatické procesy pro podporu softwarové optimalizace
Sdm SNOW DEVICE MANAGER:
kompletní celoponikové mobility management řešení, které dohlíží na celý životní cyklus mobilní techniky
Sc SNOW COMMANDER:
analytika a automatizace pro optimalizaci investic do cloudu napříč celým podnikem

 • jednotný pohled na veškerá hardwarová i softwarová aktiva jak v cloudu (O365, Adobe, Salesforce, Webex a další) tak i on premise včetně všech systémů a platforem (Windows, OSX, Linux, Unix, iOS, Android).
 • optimalizace cloudových aplikací
 • optimalizace datových center
 • automatizovaná detekce nepoužitého software
 • nejdokonalejší rozpoznávání software společně s pokročilou inteligencí rozpoznání a správy licencí, které odstraňuje časově náročné manuální úsilí

 • aplikování bezpečnostních pravidel a vynucování politik
 • finanční management a řízení rizik díky analytice budoucích nákladů
 • automatizované přiřazení nepoužívaných licencí
 • řízení licenčních smluv
 • optimalizace licenčních modelů
 • přehledný reporting

Snow License Manager

je vysoce škálovatelné řešení pro optimalizaci softwarových licencí pro více platforem, které organizacím umožňuje snižovat náklady na software a rizika v rámci IT.
Snow License Manager představuje hlavní aplikaci celého SAM řešení postaveného na platformě Snow Software. Využívá k tomu data uložená v databázi Snow Inventory Server, která zpracuje a následně poskytuje jednotný pohled na všechny cloudové zdroje, softwarová a hardwarová aktiva, licenční oprávnění a metriky využití jednotlivých aplikací. Řešení je dostupné přes webový prohlížeč.

Výhody

 • uživatelsky příjemné prostředí
 • graficky přehledné prostředí s možností úpravy jednotlivých reportů

 • řešení kombinuje přesné rozpoznání toho, jaký software se v síti používá, se schopností jej automaticky sladit s licenčními právy organizace
 • uživatelsky generované pohledy na data dle nastavených uživatelských práv
 • okamžitý přehled nejenom o využitých a zakoupených licencích a cloudových službách, ale také přehled o tom, jak a kde jsou licence a služby využívány

Snow Inventory Server

je hlavním centrální aplikačním serverem sloužícím ke sběru všech inventarizovaných dat. K ukládání této centrální inventarizační databáze se používá databáze Microsoft SQL. Pro definované platformy využívá řešení Snow Inventory Agenta, který slouží k získávání informací o hardwarové konfiguraci, operačním prostředí a instalovaném software.

Výhody

 • podporuje všechny systémy a cloudové platformy
 • integrace pro čtení dat z virtualizačních platforem
 • discovery zařízení napříč sítí
 • zajišťuje sběr dat i ve složité síťové infrastruktuře (využití Gateway)
 • kryptovaný a zabezpečený přenos dat
 • automatické aktualizace a možnost deployment klienta Snow na koncové zařízení

Software Recognition Service

je unikátní služba společnosti Snow, která poskytuje denně aktualizovanou knihovnu softwaru a cloudových služeb včetně rychlé služby pro rozpoznání nových a neznámých aplikací napříč hlavními platformami IT: Windows, OS X, UNIX a Linux.
Díky této rozsáhlé knihovně umí SRS služba rozpoznat více než 600 000 aplikací a v případě, že danou aplikaci nerozpozná, tak společnost Snow se zavazuje, že přesně identifikuje jakýkoli nerozpoznaný software v síti. Předplatitelé služby SRS dostávají nové softwarové podpisy prostřednictvím automatických aktualizací.

Výhody

 • nejrozsáhlejší knihovna aplikací a cloudových služeb
 • knihovna obsahuje nejenom informace o aplikacích, ale také o licenčních pravidlech (upgrade, downgrade práva, software bundl a podobně), která jsou pravidelně aktualizována
 • knihovna obsahuje i dodatečné informace jako je konec podpory a kategorizaci software

Integration Connectors

od Snow Software obsahují celou řadu nativních konektorů pro připojení do různých systému pro sběr dat. Tato řada se neustále rozšiřuje a není nutné tedy vyvíjet konektory pro systémy, které na trhu nově vznikají. V současné době Snow Software obsahuje konektory pro následující systémy:

.

Konektory

 • SCCM – plné napojení včetně měření užitnosti
 • Altiris
 • Ivanti Servicedesk

 • HP DDM, Server Automatization
 • VMWare

 • Citrix Xen Server
 • cloudové řešení: O365, Azure, Amazon, SalesForce, Webex a další
 • univerzální SaaS konektor

 • a řada dalších…

Výhody

 • nativní konektory pro všechny základní IT management systémy
 • získávání dat bez nutnosti dodatečného programování
 • konektory udržuje SNOW vždy up-to-date
 • data jsou okamžitě vizualizovaná včetně automatického nastavení licenčního modelu

Při napojení na uvedené systémy máte okamžitě data ve Snow, které se automaticky rozpoznají a přiřadí se jim správný produkt a potřebná licence.

Služba Oracle Management Option

společnosti Snow umí vygenerovat Oracle Server Worksheet (OSW), ve kterém naleznete konsolidovaný přehled všech Oracle databází. Tento přehled vygeneruje zcela automaticky a vyhnete se tak zdlouhavé manuální práci. Report obsahuje nejen přehled všech databází, ale i přesnou lokalizaci databáze, její přiřazení (produkce, test), také například počet uživatelů a další atributy.

Výhody

 • denně mapuje veškeré Oracle databáze, a to i ve vysoce virtualizovaném prostředí
 • navrhne optimální licenční model
 • knihovna obsahuje i dodatečné informace jako je konec podpory a kategorizaci software
 • rozpozná změnu hardware, která může mít vliv na použitý licenční model
 • poskytne Vám přehled aktuálního licenčního pokrytí datového centra a navrhne pokrytí v souladu s nainstalovanými databázemi Oracle, Management Packs a Database Options.

Snow Optimizer for SAP

optimalizuje a automatizuje správu licencí SAP, a to vše z jediné integrované konzoly. Základem řešení je podrobné zmapování přístupů uživatelů a systémů do SAP včetně zmapování nepřímého přístupu k datům SAP, který se často děje přes aplikace třetích stran. Řešení také zmapuje, kolik a jakých dokumentů bylo vytvořeno daným uživatelem v SAP. Všechny tyto vstupní data Snow Optimizer přehlednou formou prezentuje, a to včetně vytvoření diagramu instalovaného SAP prostředí.

Výhody

 • prostředí SAP máte plně pod kontrolou
 • zákazníci SAP dosahují až 30% finanční úspory díky optimalizaci licenčního pokrytí
 • návrh SAP architektury dle potřeb uživatelů

Virtualization Option

od Snow Software představuje řešení pro celkové zmapování vašeho datového centra. Řešení umí nejen kompletně zmapovat využívaný hardware, ale také umožňuje identifikací virtuálních strojů společně s automatickým mapováním vztahů mezi virtuálními hosty a hardwarovou konfigurací jejich fyzických hostitelů. Tento proces je plně automatizován a jeho výstupem je určení vaší efektivní licenční pozice společně s možnými návrhy na uspoření licencí

Podporuje

nejvyužívanější hypervisor/virtualizační technologie

 • Microsoft Hyper-V
 • VMware ESX
 • Citrix XenServer
 • Red Hat Enterprise Virtualization

Výhody

 • Dostanete velmi přehledně a plně automatizovaně odpověď na následující otázky:

  • Jaká datová centra máme?
  • Jaké fyzické servery tvoří tato datová centra?
  • Jaké fyzické prostředky používají moje virtuální servery / desktopy?
  • Jaký je vztah mezi fyzickými a virtuálními prostředky?
  • Která virtualizační technologie je použita a jak je nakonfigurována?
  • Jaké klíčové faktory se vztahují na hardware používaný ve virtuálním prostředí?
 • Řešení umí navrhnout optimální licenční pokrytí prostředí datového centra
 • máte okamžitý přehled o případném licenčním riziku
 • Veškeré analýzy jsou pravidelně aktualizované.

Snow Automation Platforma

usnadňuje komunikaci mezi platformou Snow SAM a dalšími obchodními systémy a umožňuje automatizaci procesů, jako jsou softwarové požadavky, získávání licencí, zajišťování cloudu a registrace zařízení. Snow Automation Platform rozšiřuje možnosti Snowu do stávajících organizačních procesů.

Výhody

 • jediné rozhraní pro software, aplikace a cloudové služby

 • automatizace SAM procesů

 • rychlejší lhůty dodání software licencí

Snow Device Manager

je kompletní řešení Enterprise Mobility Managementu, které zajišťuje celý životní cyklus smartphonů a tabletů. Rozšiřuje vysokou úroveň kontroly a dohledu, která se již používá u stolních počítačů, datových center a cloudových počítačů, také u mobilních zařízení. Jedná se o platformu pro správu softwaru a aplikací napříč všemi platformami a umístěními a implementuje chytřejší procesy pro servis desky, umožňuje sdílení informací mezi uživateli na cestách i konfiguruje zařízení a zvyšuje tak laťku produktivity.

Výhody

 • bezdrátová konfigurace mobilních zařízení
 • plná správa aplikací na mobilních zařízeních

 • zabezpečený přístup k interním systémům

 • integrovaná správa dokumentů
 • oddělte soukromá a firemní data ve scénářích BYOD a BYOA

 • spusťte jej on-premise nebo v cloudu

Snow Commander

a řešení Snow Software For Cloud je zaměřeno na správu, monitoring a analýzu SaaS, PaaS služeb používaných ve vašem IT, a to jak v privátním, tak i ve veřejném cloudu. Díky tomuto řešení máte vždy aktuální přehled o všech používaných cloudových službách ve vašem prostředí včetně počtu uživatelů, jejich přístupech, měření konzumace atd. Řešení dále umožňuje mít plně pod kontrolou provisioning dané služby, predikci nákladů, instalaci Kubernetes and Docker Swarm, governance prostředí a mnoho dalšího.

Výhody

 • okamžité snížení nákladů na provoz a spotřebu cloudových služeb
 • vyšší bezpečnost díky podrobnému governance prostředí
 • rychlá instalace nových cloudových služeb
 • finanční řízení spotřeby včetně predikce
 • vždy aktuální a velmi detailní přehled používaných cloudových služeb
 • pokrytí všech dostupných cloudových služeb na trhu