Co nabízíme a jak funguje řešení Snow software?

Pomáháme zákazníkům s inventurou hardware a hlavně software a s následnou optimalizací.

Obrana
při auditu

Poznejte svou licenční pozici dříve, než auditoři zaklepou, a minimalizujete tak náklady které nemáte v budgetu a které naruší váš business.

Discovery
& Inventory

Jednoduchý způsob, jak zviditelnit a najít veškerý hardware, zařízení, cloudové služby a softwarová aktiva a získat užitečné informace.

Správa a
optimalizace licencí

Optimalizujte veškerý software pomocí efektivní správy instalací, používání, licencování a oprávnění k softwaru. Mějte vše neustále pod monitorovaným dohledem.

Dodržování předpisů
a riziko

Chraňte své podnikání nepřetržitým dodržováním předpisů, zabraňte nedostatečnému zalicencování a zůstaňte v souladu s GDPR.

Správa softwarových aktiv

SAM je osvědčený oborový postup, který pomáhá kontrolovat náklady a optimalizovat investice do softwaru v celé organizaci a ve všech fázích životního cyklu.

  • SAM pomáhá snížit náklady, vylepšit zabezpečení a soulad s předpisy a také předpovídat budoucí potřeby softwaru.

  • Správa softwarových aktiv také organizacím pomáhá přesně vyjádřit náklady a výhody spojené s IT projekty a díky tomu získat konkurenční výhodu.

Legalizace a prevence

Softwarové pirátství je synonymem pro neoprávněné užívání softwaru, který je chráněn autorskými právy. K pirátství může dojít při kopírování, stahování, sdílení či prodeji softwaru.

  • Častá je instalace více kopií softwaru, než umožňuje zakoupená licence.
  • Licence určuje, jakým způsobem lze se softwarem nakládat – např. kolikrát lze nainstalovat.

Licenční podpora

Užívání softwaru se řídí mnoha pravidly, že existují různé licence, smlouvy, multilicenční programy či různé ceny podle použitého nákupního modelu atd. víte.

  • My vám vysvětlíme licenční problematiku a provedeme vás celým procesem optimalizace.
  • Doporučíme kvalifikovaného partnera – dodavatele softwaru, který patřičné znalosti a informace získá za vás a pro vás.

Řešení pro každou organizaci

Zajistí vám úplný přehled o softwaru a cloudových službách, které vaše firma používá, a to jak on-premise tak v cloudu, takže máte kontrolu a jediný zdroj pravdy o všech aktivech.

  • vám umožní identifikovat všechna aktiva ve vašem prostředí, zefektivnit a zjednodušit používání licencí a dosáhnout hmatatelných úspor a snížit riziko.
  • Získáte aktuální pohled na to, co je ve vaší organizaci nasazeno, s automatizovanými pracovními postupy, které urychlí adopci a zvýší návratnost investic.

Perfektní analytika Snow

Se SNOW neviditelné se stává viditelným, takže můžete optimalizovat vaše SaaS investice napříč celou vaší společností

  • Neustálé skenování prostředí v souladu s plánem SAM vám zajistí aktuální data pro reporty.

  • Kalkulačka úspory nákladů na software vám pomůže zjistit náklady spojené s vaším prostředím a najít příležitosti k úsporám.

Chytré řešení od Snow Software

vám umožní dělat SAM s přehledem, odkudkoliv, rychle a bez zbytečných manuálně náročných ukolů. Se Snow zvládnete vše s úsměvem.

Shlédněte videa
Jak to funguje?

Moduly SAM řešení
od Snow Software

Celé řešení je modulární a mezi hlavní komponenty patří

AGENTI PRO SBĚR DAT

Zajišťují sběr informací ze serverů, případně stanic. Agent je aplikace, která se instaluje na Stanice/Servery a provádí sběr informací včetně měření užívání software. Instalovat se může na platformy Windows, Linux, Unix, Mac OS.

KONEKTOROVÉ BÁZE

Sada konektorů určená pro čerpání informací z jiných aplikací o zařízeních a sběru dat. Konektory získávají automatizovaně informace z příslušných systémů (SCCM, Landesk, VMware, Altiris, AirWatch, IBM ILMT, Hyper-V a řada dalších).

APLIKACE PRO ADMINISTRACI

Jde o sadu aplikacích určených k nastavení organizační struktury, importu dat (.csv, .xml, .xls), definici specifického software a nastavení pravidelnosti přepočtu a aktualizace Inventáře.

INVENTÁŘ HW/SW

Je sada aplikacích zajištující úložiště skenovaných dat nad kterým probíhá v pravidelně nastaveném čase vyhodnocení a licenční porovnání pro potřeby licenčního portálu. Zároveň se zde ukládají importy definované v Licenčním portále a v Administraci. Součástí inventáře jsou nástroje pro zobrazení skenovaných dat. Inventář pravidelně získává definice software z centrální, mezinárodní databáze.

LICENČNÍ PORTÁL

Webová aplikace pro přístup uživatelů k informacím a nastavení Software Asset managementu, kde získávají přehled o spravovaných zařízení, smluv, licencí, licenčního přehledu o jednotlivých výrobcích. Součástí řešení je i evidence specifikačních listů pro zařízení.

LICENCE MANAGEMENT

Software Asset Management je nejen o pořízení nástroje a provedení skenu, cílem je správná evidence nabývacích dokladů a jejich párování s nalezeným software. Zároveň jde i o nastavení vazeb licenčních dokumentů, vyřešení OEM dokladů, CAL licencí. Správné nastavení licencí pro datacentrum, databázové servery, virtualizaci a další činnosti jsou důležité nastavit s ohledem na licenční specifika (CORE, CPU, PCU).

Začněte se správou aktiv ještě dnes

Děkujeme za vaši zprávu. Byla odeslána.
Při pokusu o odeslání vaší zprávy došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu později.

Hledáte řešení? Spojte se s námi.